DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita) jest najwyższą klasyfikacją dla win włoskich. Oznacza to kontrolowane metody produkcji (controllata) oraz gwarantowaną jakość wina (garantita).

Surowe przepisy regulujące produkcję win DOCG uwzględniają odmiany winorośli, limity wydajności, dojrzałość winogron, procedury winiarskie oraz dojrzewanie beczek i butelek.
Każde wino DOCG jest analizowane pod kątem chemicznym oraz degustowane przez uprawnionych pracowników administracji w celu zagwarantowania ich najwyższej jakości. Aby zapobiec podrabianiu i manipulacjom, butelkowanie może odbywać się tylko na obszarach produkcji DOCG.
Każda butelka oznaczana jest numerowaną pieczęcią rządową na szyjce lub korku.

To wszystko gwarantuje, że wina DOCG są najlepszym gatunkiem wina pochodzącym z Włoch.

Historia

Wielu producentów wina zarzucało organom regulacyjnym zbyt swobodne przyznawanie oznaczenia DOC, co obniżało prestiż całej kategorii. W odpowiedzi na to powstało nowe, bardziej restrykcyjne oznaczenie DOCG, którego nazwa miała być rozpoznawalna przez konsumentów, i jednocześnie miała gwarantować wyższe wymagania stawiane wytwórcom.

Włoski rząd wprowadził system oznaczeń DOC i DOCG w 1963 r.. Natomiast oznaczenia DOCG nie były wykorzystywane aż do 1980 r., kiedy to 4 wina (Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Barolo i Barbaresco) otrzymały najwyższy znak jakości DOCG. Aktualnie liczba win DOCG z różnych regionów Włoch wzrosła do 74.

W 2009 r. system oznaczania win został przebudowany w celu zachowania zgodność z prawem Unii Europejskiej dotyczącym chronionych geograficznych nazw pochodzenia, natomiast główna idea pozostała niezmienna.

Klasyfikacja

Istnieją cztery oficjalne poziomy włoskiej klasyfikacji wina:

DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita) jest najwyższą klasyfikacją dla win włoskich. Oznacza to kontrolowane metody produkcji i gwarantowaną jakość wina. Na dzień dzisiejszy (2018 r.) jedynie 74 wina kwalifikują się do statusu DOCG.

DOC ( Denominazione di Origine Controllata) to główna kategoria, które obejmuje prawie wszystkie tradycyjne włoskie wina. Zasady dotyczące jakości są lżejsze niż dla DOCG, ale wciąż dotyczą regionu winiarskiego, odmiany winogron oraz stylu wina. Na dzień dzisiejszy (2018 r.) do DOC kwalifikuje się 330 win.

IGT ( Indicazione Geografica Tipica) powstała nieco później niż pozostałe oznaczenia, aby uwzględnić wina, które nie spełniały wszystkich przepisów dotyczących DOC lub DOCG. Wina te nadal miały wysoką jakość. Oznaczenie IGT koncentruje się głównie na regionie pochodzenia, a nie na odmianach winogron czy stylu wina.

VdT ( Vino da Tavola) to najniższy poziom w klasyfikacji włoskiego wina. W języku włoskim oznacza „wino stołowe”, które nadaje się do codziennego picia. Proces produkcji nie jest regulowany przez surowe przepisy. Nie ma także zasad dotyczących regionu pochodzenia czy odmian winogron.

Normy DOCG

Wina DOCG muszą spełniać znacznie ostrzejsze normy niż te określone dla win DOC. Uwzględniają one konkretne odmiany winogron, niższe limity wydajności, ale także definiują dojrzałość winogron, procedury winiarskie oraz dojrzewanie beczek i butelek.

Komisja degustacyjna, źródło politicheagricole.it

Przepisy nakładają także obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy chemicznej w specjalnych laboratoriach wyznaczonych przez władze państwowe. Dokładne badania mają na celu stwierdzenie zgodności parametrów wina z wymogami.

W dalszym kroku do pracy przystępują specjalne komisje, które mogą nie dopuścić wina do sprzedaży, jeśli nie będzie spełniać określonych norm organoleptycznych i sensorycznych.

Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań chemicznych oraz pozytywnej opinii komisji, konsorcja producentów wydają numerowane pieczęcie (banderole), którymi okleja się szyjki bądź korki butelek.

Liczba banderol wydawanych poszczególnym producentom jest kontrolowana i odpowiada ilości wina, którą można wyprodukować zgodnie z przepisami.

Limit wydajności z hektara jest jedną z najważniejszych regulacji, który w ogromnym stopniu przyczynił się do poprawy jakości wina DOCG względem DOC.

Kliknij tutaj, aby poznać regiony i apelacje